tiistai 5. toukokuuta 2020

Vinkit verkkokauppiaalle sivuston näkyvyyden parantamiseksiVerkkokauppojen kilpailu Googlen hakusijoituksista on kiristynyt viime vuosina huomattavasti. Yleisen säännön mukaan voidaan todeta, että verkkokauppasi on olemassa siinä vaiheessa kun se löytyy hakutuloksista Googlen ensimmäiseltä sivulta. Jotta hakutuloksissa päästään korkeille sijoille, vaatii tämä tiettyjä toimenpiteitä kaupan sisältöjen suunnittelussa.

Paras keino verkkokaupan hakusijoitusten kohentamiseen ja ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä on sivujen hakukoneoptimointi. Optimoinnilla tarkoitetaan verkkokaupan sisällöllisten ja teknisten ominaisuuksien muokkaamista niin, että sivuston luonnolliset hakusijoitukset paranevat ja kauppaan saadaan jatkossa enemmän ostotarkoituksessa olevia kuluttajia. Kyseessä ei ole vain kerran suoritettava toimenpide hakukonenäkyyden parantamiseksi, vaan optimointi on jatkuvaa toimintaa missä hakusijoituksien kehittymistä seurataan aktiivisesti ja tehdään näiden pohjalta sivustoa koskevia kehitystoimenpiteitä. 

Blogi antaa vastauksia niin uudelle verkkokauppiaalle, kuin pidemmän aikaa verkkokauppaa pyörittäneelle niistä tärkeistä seikoista, joita hakukoneoptimoinnissa on syytä ottaa huomioon. Blogin luettuasi ymmärrät paremmin, kuinka verkkokaupastasi saadaan sisällöltään, rakenteeltaan ja käyttäjäystävällisyydeltään asiakkaitasi palveleva kokonaisuus. 

Hakusanatutkimus auttaa ymmärtämään asiakkaitasi paremmin

Ennen kuin verkkokaupan sisältöjä lähdetään muokkamaan, tulee ymmärtää paremmin sitä miten asiakkaasi etsivät tietoa tuotteistasi ja palveluistasi verkossa. Hakusanatutkimus antaa lisävaloa siihen, millaisia hakusanoja kohderyhmäsi käyttävät, miten kilpailtuja eri hakusanat ovat ja mitä hakusanoja juuri sinun tulisi verkkokaupassasi käyttää.

Yrityksen käsitykset asiakkaiden käyttämistä hakusanoista ja todellisuudessa suosituimmat hakusanat saattavat vaihdella keskenään paljonkin, minkä vuoksi hakusanatutkimus antaa arvokasta tietoa sivujen optimointiin liittyen. Suosituimpien hakusanojen pohjalta pystytään verkkokaupan tuotekategorioihin ja tuotekuvauksiin lisäämään oikeita avainsanoja, joita ostoaikeissa olevat kuluttajat myös käyttävät etsiessään tietoa Googlesta. Avainsanat helpottavat verkkokauppasi löydettävyyttä asiakkaiden silmissä ja mahdollistavat ostoaikeissa olevien henkilöiden saapumisen kauppaasi.

Panosta monipuolisiin ja kattaviin tuotekuvauksiin

Tuotetusta sisällöstä puhuttaessa Google ymmärtää ja arvostaa erityisesti tekstin muodossa olevaa sisältöä. Sen vuoksi yksittäisten tuotekuvausten pitäisi verkkokauppassasi kertoa kattavasti siitä, mistä tuotteesta on kyse, kenelle tuote on suunnattu ja miten se vastaa ostajan tarpeisiin. Parin lauseen mittaisilla kuvauksilla ei vielä hakusijoituksia merkittävästi kohenneta. Sopivaa pituutta verkkokaupan myyvälle tekstille kannattaa pohtia seuraavan ajatuksen kautta: kuvauksen pitäisi olla sen verran laaja, että ostaja vakuuttuu tuotteen laadusta silloin kun et itse ole paikalla siitä kertomassa.

Jokainen myymäsi tuote verkkokaupassa ansaitsee lisäksi oman ainutlaatuisen kuvauksensa. Kirjoitetun tekstin alkuperäisyys on samalla asia, josta Google palkitsee hakusijoitusten osalta. Pahimpia aloittelevan verkkokauppiaan virheitä onkin kopioida tuotteita koskevat tekstit suoraan valmistajan tai maahantuojan sivuilta. Valmistajan tuotekuvauksissa käyttämä kieli ei vastaa niitä hakusanoja, joilla omat kohderyhmäsi etsivät tietoa verkosta. Toiseksi valmistajien tekstien kopioiminen on valitettavan yleistä ja samantyyliset tekstit löytyvät todennäköisesti jonkun kilpailijasi verkkokaupasta. Googlen näkökulmasta parhaat sijoitukset hakukoneessa ansaitsevat nykyään ne, jotka tuottavat alkuperäistä, asiantuntevaa ja aktiivista sisältöä verkkokauppaansa.


Nimeä tuotekuvat yksityiskohtaisesti

Tyylikkäät tuotekuvat saavat verkkokauppaasi löytäneen henkilön pysähtymään. Tuotekuvilla on merkittävä vaikutuksensa ostopäätöstä helpottavana tekijänä, joten niiden laatuun kannattaa alusta asti panostaa kunnolla.

Googlen kyky ymmärtää kuvia ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti samalla tasolla, kuin kirjoitetun tekstin. Samanaikaisesti hakukoneiden kautta tapahtuva kuvahaku tuotteista yleistyy jatkuvasti. Jos potentiaaliset ostajat halutaan törmäyttää myös kuvahaun puolella oman verkkokaupan valikoimalla, täytyy kuvatiedostot nimetä oikealla tavalla.Verkkokaupan kuvien nimeämisessä on hyvä keskittyä kertomaan yksinkertaisesti siitä, mikä kuvassa oleva tuote oikein on. Käytä nimeämisessä sitä avainsanaa, jolla haluat tuotteen hakukoneesta löytyvän. Sama sääntö koskee myös ns. alt-tekstien ( alternative text) lisäämistä  kuvien yhteyteen. Tämä vaihtoehtoinen teksti kertoo kuvan sisällön pääpirteissään silloin, kun itse kuvaa ei jostain syystä saada näkyviin.


Title- otsikointi ja houkutteleva metakuvaus

Vaikka ainutlaatuiset ja ostajien näkökulmasta houkuttelevat tuotekuvaukset ovat tänä päivänä verkkokaupan kulmakivi, tulee sisällöissä kiinnittää huomiota myös pariin muuhun seikkaan kauppasi löydettävyyden takia. Google näyttää hakutulokset niin sanottuna Title- otsikkona, mikä on samalla yksittäinen ja tärkein hakutulosten järjestykseen vaikuttava elementti kaupassasi.

Title - otsikoinnin suositeltava pituus verkkokaupassa on noin 70 merkkiä ja otsikon tulisi alkaa sivun avainsanalla. Erilaisten tarkentavien määreiden sisällyttäminen otsikkoon on lisäksi keino, jolla kaupan hakusijoituksia saadaan parannettua. Alla on käytännön esimerkki avainsanaa hyödyntävästä titlestä sekä tarkentavasta määreestä, joita kuluttajat käyttävät etsiessään tietoa verkosta.

" Käsintehdyt korvakorut netistä" tai " Käsintehdyt korvakorut netistä edullisesti"


Metakuvauksella puolestaan tarkoitetaan sitä lyhyttä tekstinpätkää, joka näkyy Googlessa title-otsikon alapuolella. Tällä ei ole suoraa vaikutusta itse hakukonesijoitusten kannalta, mutta hyvin muotoiltu metakuvaus lisää todennäköisyyttä sille, että tietoa etsivät kuluttajat klikkaavat itsensä yrityksesi verkkokauppaan.

Metakuvauksen tavoitteena on luoda lukijalle positiviinen mielikuva siitä, miksi juuri sinun tuotteesi ovat ainutlaatuisia, millaista lisäarvoa ne kuluttajalle tuovat tai miten tuotteesi ratkaisee asiakkaan mielen päällä olevan ongelman. Metakuvauksen sallittu maksimipituus on ainoastaan noin 60 merkkiä, joten kiinnostunut ostaja täytyy vakuuttaa verkkokauppasi laadusta lyhyen ja tiivistetyn kuvauksen avulla.

Positiivinen käyttäjäkokemus lisää ostamisen todennäköisyyttä

Hakukoneoptimoinnin päällimmäisenä tavoitteena on nostaa verkkokaupan hakusijoituksia Googlessa ja saada kauppaan lisää potentiaalisia ostajia. Lisääntynyt liikenne sivuilla mahdollistaa myynnin kasvattamisen, mutta lopulta ostopäätökseen vaikuttaa sivujen selkeys, helppokäyttöisyys ja luotettavan kuvan syntyminen kaupasta. Verkkokaupan käyttäjäkokemusta ei voidakaan sivuuttaa tärkeänä kasvun mahdollistajana.

Mihin onnistunut käyttäjäkokemus sitten perustuu? Kun mietit omaa verkkokauppaasi kannattaa huomiota kiinnittää ainakin seuraaviin kysymyksiin.

1. Pääseekö kaupan etusivulta parilla tai muutamalla klikkauksella haluttuun tuotekategoriaan? Jos tuotteiden etsimiseen menee liikaa aikaa, luo tämä verkkokaupasta sekavan vaikutelman.

2. Onko tuotteiden lisääminen ostoskoriin ja kassalle siirtyminen tehty käyttäjälle helpoksi?

3. Ovatko yleisimmät toimitus - ja maksutavat otettu kaupassa selkeästi esille?

4.  Saako asiakas automaattisen tilausvahvistuksen sähköpostiinsa heti ostosten jälkeen? Tämä on tärkeä luottamusta vahvistava tekijä, mikä samalla kertoo asiakkaan tilauksen menneen läpi.


Tärkeässä roolissa käyttäjäkokemuksen osalta ovat toki myös aiemmin pinnalle nostetut laadukkaat ja monipuoliset tuotekuvaukset, sekä tyylikkäät tuotekuvat. Ostopäätöksen hetkellä kaupassa saattaa kuitenkin ilmetä yllä mainittuja sivuston rakenteeseen liittyviä pullonkauloja, mitkä estävät kuluttajaa viemästä ostotapahtumaa loppuun asti. Ostamisen selkeys ja helppous korostuu tässä vaiheessa tekijänä, mikä edesauttaa myynnin kasvattamista verkkokaupassa.

Pitkäjänteinen toiminta palkitaan

Kuten blogin alussa tuli mainittua on hakukoneoptimointi ajallisesti pitkäjänteistä toimintaa, jonka avulla sivustoa kehitetään jatkuvasti hakukoneen ymmärtämällä tavalla. Yrittäjällä itsellään ei kuitenkaan välttämättä riitä aika verkkokaupan sisältöjen ja rakenteen syvällisempääm pohtimiseen oman työn ohessa.  Hakukoneoptimointia toteutettaessa kannattakin valita osaava ulkopuolinen kumppani, joka sekä toteuttaa suunnitelmalliset sisällöt kauppaasi hakukoneystävällisellä tavalla, että raportoi säännölisesti niistä kehityskohteista joilla verkkokaupan myyntiä voidaan edistää.

Kaipaatko apua hakukoneoptimoinnin konsultointiin ja toteuttamiseen? Ota yhteyttä täältä 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti