torstai 23. huhtikuuta 2020

Luotettava kuva syntyy suosittelijoiden avulla


Kun satunnainen henkilö saapuu verkkosivuillesi ensimmäistä kertaa on yrityksesi tuotevalikoima hänelle lähtökohtaisesti vieras. Sen lisäksi, etteivät tuotteet ole hänelle entuudestaan tuttuja voi tuotteen kokeileminen ennen ostopäätöstä olla käytännössä mahdotonta. Tällöin henkilö lähtee etsimään ulkopuolisia vakuutteluja sille, ettei hän vahingossakaan päädy ostamaan sikaa säkissä.

Asiakastarinat ja suosittelut
ovat loistava keino lisätä ihmisten luottamusta yritystäsi kohtaan. Suosituksista tekee arvokkaan se, että ne koetaan yleisesti uskottavampana kuin yritysten oma markkinointiviestintä. Sillä on todellakin väliä kerrotko itse yrityksenä tuotteidesi tuomista hyödyistä vai onko kertojana tyytyväinen asiakas, joka omin sanoin tuo esille kokemuksiaan tuotteesta. Me ihmiset turvaudumme ostopäätöksen hetkellä usein toisten suositteluihin, koska ne vaikuttavat aidoilta ja uskottavilta.
Asiakastarinoilla on kiistaton vaikutuksensa ostopäätöstä helpottavana tekijänä. Näiden hyödyntämisessä markkinoinnissa kannattaa silti kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan, joilla suositteluista saadaan kaikki teho irti. Annan sinulle seuraavaksi kolme tärppiä siihen, missä ja miten suositteluja kannattaa nostaa esille digimarkkinoinnin osalta.

Suosittelut etusivulla

Verkkosivujesi etusivun sisältöjen pitäisi olla helposti silmäiltäviä ja kertoa sivuillesi päätyneille vierailijoille lyhyesti, mistä yrityksestä on kyse ja kelle tuotteet ovat suunnattu. Uusasiakashankinnan näkökulmasta etusivulle kannattaa sisällyttää myös muutama suosittelu nykyisiltä asiakkaltasi. Tämä herättää välittömästi luottamusta ja rakentaa uskottavaa kuvaa osaamisestasi niiden henkilöiden keskuudessa, joilla ei löydy aiempaa kokemusta tuotteistasi.

Suosittelujen käyttäminen etusivulla lisää todennäköisyyttä myös sille, että sivuillesi saapunut henkilö jatkaa sivuilla eteen päin syventämään tietouttaan yrityksesi tarjoamista tuotteista. Monet yritykset kärsivä tänä päivänä siitä, ettei heidän etusivullaan ole riittävästi kohderyhmiä puhuttelevia sisältöjä. Välitön poistumisprosentti etusivulta on tällöin varsin suuri ja potentiaaliset asiakkaat eivät päädy ostajiksi asti. Suosittelujen käyttäminen onkin tässä mielessä tehokas keino, jolla sivuvierailijat saadaan pysymään sivuillasi pitempään.

Erillinen kokemuksia- sivu

Tänne on tarkoitus koota etusivua kattavammin asiakkaidesi suositteluja sitä mukaan, kun niitä saadaan kerättyä. Asiakastarinoissa on hyvä korostaa niitä keskeisimpiä hyötyjä, joita asiakas on yhteistyöstä yrityksesi kanssa saanut. Sanoja ei kuitenkaan kannata laittaa suoraan asiakkaan suuhun tai johdatella häntä "oikeanlaisten" vastausten antamisessa. Kun annat asiakkaidesi kertoa omin sanoin yhteistyön synnyttämistä hyödyistä, saa tämä myös lukijassa aikaan uskottavamman vaikutelman. 

Perinteisten, kirjoitettujen asiakastarinoiden rinnalla on alettu viime aikoina käyttämään videota tehokeinona. Videon muodossa olevat asiakastarinat tarjoavatkin yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia parantaa suosittelujen vaikuttavuutta oman kohdeyleisön keskuudessa. Asiakkaan kertoma tarina ja tunne välittyvät videolla aivan eri tavalla, kuin pelkästään tekstin muodossa olevasta tarinasta. Samalla video jättää verkkosivuillasi kävijälle todennäköisesti vahvemman muistijäljen yrityksestäsi  ja hän palaa sisältöjen pariin uudelleen.

Sosiaalinen media ja asiakastarinat
 

Sosiaalisen median seuraajat käyttävät mielellään aikaa asiakastarinoiden parissa. Koska ihmisten päivittäin kohtaamat sisällöt somessa lisääntyvät jatkuvasti, täytyy asiakastarinasi jollain tavalla erottautua massasta. Video nouseekin erityisesti sosiaalisessa mediassa tärkeäksi kilpailukeinoksi, jolla kiinnität ihmisten huomion nopeasti kaiken tietotulvan keskellä.

Yrityksesi kohderyhmistä ja käytettävistä kanavista riippuen suositteluvideoita kannattaa jakaa esimerkiksi Facebookiin, Twitteriin tai Youtubeen. Videon yhteydessä on hyvä lisäksi olla linkki alkuperäiseen lähteeseen verkkosivuillasi, jotta katsojat voidaan ohjata syventämään tietouttaan tuotteistasi. Suuri osa tavoitetuista henkilöistä katsoo tänä päivänä videoita ilman ääniä, joten tekstitysten lisääminen videoihin on tärkeää. Varmista lisäksi ennen videon jakamista sosiaalisessa mediassa, että video toimii myös ilman ongelmia mobiililaitteella.

Kun luottamus on rakennettu, vain taivas on rajana

Suosittelut verkossa toimivat nykyään samanlaisena vakuutuksena osaamisestasi, kuin ystävien ja tuttavien henkilökohtaiset suositukset jostain yrityksestä aikaisemmin. Ne parantavat organisaatiosi brändi-imagoa, uskottavuutta ja lisäävät luottamusta asiakkaiden silmissä.  Luotettavan kuvan yrityksestäsi saaneesta henkilöstä muodostuu asiakas, joka ostaa tuottetasi. Ajan kanssa hänestä kehittyy uskollinen asiakas, joka samalla suosittelee tuotteitasi muille henkilöille. Olisikin täysin järjetöntä olla hyödyntämättä asiakastarinoita verkossa tehokkaana digimarkkinoinnin keinona.

 
Apua asiakastarinoiden ja muiden tehokkaiden verkkosisältöjen suunnitteluun löydät täältä