maanantai 30. joulukuuta 2019

Massasta erottuva sisältömarkkinointi ei vaadi ihmeitä
Olemme päivittäin yhä enemmän erilaisten markkinointiviestien kohteena ja kehitys ei tältä osin näytä ainakaan laantuvan tulevaisuudessa. Vain murto-osa näistä viesteistä kiinnittää huomiomme ja loput menevät väistämättä ohi informaation lisääntyessä päivä päivältä.

Sisältöjen jatkuva tulva nostaa yrityksissä esiin aiheellisen kysymyksen siitä, kuinka meidän yrityksemme voi nousta yleisen hälyn yläpuolelle ja tehdä massasta erottuvaa sisältöä? Blogi lähestyy tuloksekkaan sisältömarkkinoinnin keinoja kolmen eri näkökulman kautta ja tarjoaa lukijalle vinkkejä niin erottuvan, kuin yrityksen tärkeimpiä kohderyhmiä puhuttelevien sisältöjen toteuttamiseen. 

Käsillä oleva data ideoinnin pohjana

Datasta ei yritysten liiketoiminnassa ole tänä päivänä puutetta. Jotta markkinoinnin toimenpitetä voidaan jatkossa kohdentaa ja suunnata oikein, tulee katse suunnata ensin menneeseen tarkastelemalla markkinoinnin toimenpiteistä saatuja tuloksia datan avulla.

Käsillä olevaa dataa voidaan hyödyntää useista eri lähteistä ja käyttää sisältöjen suunnittelun pohjana. Lähteinä voivat toimia esimerkiksi asiakkuusdata, liiketoiminnasta saatava data, edellä mainittu markkinoinnin toimenpiteistä johdettu data tai markkinatuntemukseen perustuva ymmärrys ja hiljainen tieto yrityksissä.

Jos yksi tekijä sisältöjä suunniteltaessa tulee nostaa esille datan osalta on tämä varmasti hakusana-analyysi.  Käytetyimpien hakusanojen tutkiminen antaa yrityksille kullanarvoista tietoa siitä, miten ihmiset tekevät toimialakohtaista tiedonhakua ja etsivät vastauksia kysymyksiinsä tai ongelmiinsa. Sitähän me Googlessa pääasiassa teemme: etsimme vastauksia kysymyksiin ja haemme ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin.  Hakusana-analyysillä saadaan tarkempi kuva kohderyhmien polttavista kysymyksistä ja ongelmista, mikä taas auttaa yrityksiä tekemään optimoidumpaa sisältöä oikeita hakusanoja hyödyntäen.

Tunnista laajemmat ilmiöt ostamisen takana

Niin sanotut globaalit megatrendit ovat ilmiöitä, jotka ohjailevat ihmisten ostokäyttäytymistä merkittävällä tavalla. Tunnistettavia ja erityisesti tällä hetkellä pinnalla olevia megatrendejä ovat esimerkiksi yritysten vastuullisuus liiketoiminnassa, jaetut arvot, yhteisöllisyyden tunteen lisääminen ja ihmisten hyvinvointia korostavat sisällöt.

Kun sisältöjä yrityksissä tarkemmin mietitään, tuleekin katse suunnata vähintään lähitulevaisuuteen toimialan kehittymisen suhteen. Mitkä tekijät omalla toimialalla ovat selkeitä ostokäyttäytymistä ohjaavia laajempia kokonaisuuksia ja mitkä taas ohimeneviä, hetken pinnalla olevia ilmiöitä? 

Kohderyhmien ostokäyttäytymisen yksityiskohtainen ja syvällinen tunteminen on avain siihen, että yritys voi myös jatkossa tehdä näille ryhmille arvoa tuovaa sisältöä. Jos ostamisen takana vaikuttavia motiiveja ei vielä tarkemmin tunneta, kannattaa nykyiselle asiakaskunnalle toteuttaa pienimuotoinen haastattelu aiheeseen liittyen. Haastattelun avulla saadaan arvokasta lisätietoa asiakkaan ostopäätökseen vaikuttaneista kriteereistä, pystytään segmentoimaan asiakkaita käyttäytymisen perusteella ja suunnittelemaan sisältöjä tulevaisuudessa niiden tekijöiden pohjalta, jotka saavat asiakkaissa aikaan sitoutumista yritystäsi kohtaan. 

Tuotelähtöisestä höpinästä kohti asiakkaiden aitoa palvelemista

Liian usein yritysten sisältömarkkinoinnissa keskitytään luettelemaan tuotteisiin keskittyvää faktapohjaista tietoa, kun tarkoituksena olisi pikemminkin puhutella omia kohderyhmiä oikealla tavalla. Erityisesti ostoprosessin alkuvaiheessa tulisi välttää tällaista tuotelähtöistä myyntipuhetta ja kiinnittää huomiota sen sijaan siihen, kuinka kohderyhmien mielenkiinto brändiä kohtaan saadaan heräämään.

Erottuvaa sisältöä suunniteltaessa ja toteutettaessa kannattaakin olla utelias uusia trendejä kohtaan ja mennä välillä myös rohkeasti oman toimialan ulkopuolelle. Uskollisimmat asiakkasikaan eivät mieti brändiäsi kellon ympäri, joten sinunkaan ei tarvitse jatkuvasti olla sisällöillä vahvistamassa tätä mielikuvaa eri kanavissa. Toisinaan on sallittua irrotella kunnolla ja tehdä sisältöjä, joiden tavoitteena on ainoastaan huomion herättäminen kohdeyleisön keskuudessa.

Kokonaisvaltainen asiakasymmärryksen lisääminen on keino tehdä tuloksekasta sisältömarkkinointia tulevaisuudessa. Sisältöjen teemoja mietittäessä kannattaa esittää itselleen muutama kysymys ja asettua samalla lukijan eli kohdeasiakkaiden saappaisiin: millaiset tekstit inspiroivat asiakasta, mitkä tekijät saavat hänet toimimaan tai millaisia tunteita sisällöt lukijassa herättävät? Tunteet ohjaavat ihmisten ostopäätöksiä merkittävästi, joten pyri herättämään kohderyhmissäsi positiivisia mielikuvia jotka ovat yhdistettävissä yrityksen tuotteisiin, palveluihin ja brändiin. 

Erottuva sisältö ei vaadi ihmeitä

Erottuva sisältö ei vaadi toteutuakseen ainutlaatuista liikeideaa, vaan kohderyhmiä voidaan lähestyä tuloksekkaammin varsin yksinkertaisten menetelmien avulla omia vahvuuksia hyödyntäen. Keskity ideoimaan ja tunnistamaan toimivia sisältöjä datan pohjalta, selvitä asiakkaiden ostokäyttäytymistä ohjaavat tärkeimmät tekijät ja varmista, että puhut asiakkaiden kieltä tarjoamalla heille inspiroivaa, mielenkiintoista ja tunteita herättävää sisältöä.

Kannattaa myös muistaa, että luottamuksen rakentaminen yrityksen ja asiakkaan välillä sisältöjä tuotettaessa vie aikansa ja tulokset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Yhdellä tai kahdella postauksella ei vielä kuuhun mennä, vaan salaisuus piilee pitkäjänteisessä ja systemaattisessa tekemisessä. Kun vaiheet 1 ja 2 ( datan kerääminen ja asiakkaiden ostomotiivien tutkiminen) tehdään aluksi huolellisesti, voidaan tämän jälkeen myös erottua edukseen suuntaamalla kohderyhmille heitä kiinnostavaa, hyvin kohdennettua ja lisäarvoa tuovaa sisältöä. Kaipaako yrityksesi uutta sisältöstrategiaa? Tutustu palveluihini tarkemmin linkin takaa