torstai 31. lokakuuta 2019

Somemarkkinointi - luova taitolaji vai selkeä strateginen päämäärä?

Yritysten läsnäolo sosiaalisessa mediassa on yrityksille tänä päivänä tietynlainen välttämättömyys. Voidaan sanoa, että somekanavien yleistyminen on hämärtänyt työelämän ja vapaa-ajan välistä rajaa. Ihmiset etsivät jatkuvasti heitä kiinnostavaa, samaistuttavaa ja hyödyllistä sisältöä netistä. Sosiaalinen media tarjoaakin yrityksille loistavan keinon herättää kohdeyleisön mielenkiinto arvoa tuovilla sisällöillä.

Vaikka malliesimerkkejä sosiaalisen median ansiokkaasta hyödyntämisestä liiketoiminnassa riittää, eivät kaikki yritykset ole päässeet vielä tähän kelkkaan mukaan. Moni pienempi yritys pohtii käytännössä sitä, millaista sisältöä somekanaviin pitäisi tuottaa, mitä kanavia käyttää hyväksi ja kuinka sisältöjen vaikuttavuutta voidaan mitata? Tässä blogikirjoituksessa avaan muutamia tärkeimpiä tekijöitä, joita jokaisen pitäisi ottaa huomioon tehdessään markkinointiviestintää sosiaalisen median puolella.

Hyvä sisältö tukee liiketoiminnan tavoitteita

Lähtökohtana sosiaalisessa mediassa julkaistaville sisällöille pitäisi olla se, että ne tukevat muita liiketoiminnan tavoitteita. Yrityksen omalle tilille jakama kissavideo saattaa kerätä useitakin tykkäyksiä, mutta tavoitteiden saavuttamisen kannalta siitä ei ole kuitenkaan suurta hyötyä.
Selkeät tavoitteet, strategia ja mittarit asettavat raamit sosiaalisessa mediassa toimimiselle. Pohdi siis jokaisen julkaisemasi sisällön yhteydessä, mitä kyseisellä sisällöllä halutaan ensisijaisesti saavuttaa? Liiketoiminnan ylätason strategiseksi tavoitteeksi on voitu asettaa esimerkiksi brändin tunnettuuden parantaminen, myynnin kasvu tietyllä aikavälillä tai asiakaskokemuksen lisääminen verkossa. Sosiaalisen median strategiaa suunniteltaessa tuleekin miettiä, miten kukin sisältö palvelee edellä mainittuja tavoitteita.

Oikeat mittarit tulosten seuraamiseen voidaan johtaa suoraan tavoitteesta. Jos pitkän tähtäimen  tavoitteena on brändin tunnettuuden lisääminen, kannattaa sosiaalisen median mittareissa kiinnittää huomioita brändin nimen mainitsemiseen keskusteluissa sekä sitoutuneiden määrään ( kaikki tykkäykset, kommentit ja jaot) joita sisällöt saavat aikaan.

Suora kaupallinen viesti ei yleensä toimi sosiaalisessa mediassa kovinkaan tehokkaasti. Tämä johtuu siitä, että ihmiset pyörivät somessa ennen kaikkea viihtyäkseen ja luodakseen yhteisiä kokemuksia. Otetaan esimerkkinä ensi kertaa sisältöjesi pariin löytänyt ja yrityksellesi toistaiseksi tuntematon henkilö. Hänkään ei ole kuullut sinusta aiemmin, mutta on mielessään tunnistanut ongelman johon yritykseltäsi löytyy ratkaisu. Tuntemanne ajan perusteella hän ei ole vielä valmis ostamaan palveluasi. Tärkein tehtäväsi onkin tässä vaiheessa herätellä potentiaalista asiakasta tarjoamalla hänelle ongelman ratkaisuun liittyvää mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä.

Löydä kohderyhmien kannalta olennaiset kanavat

Ole läsnä niissä kanavissa, joista tavoitat kohderyhmäsi parhaiten. Sinulle on todennäköisesti syntynyt ajan mittaan käsitys siitä missä kanavissa potentiaaliset ja nykyiset asiakkaasi viettävät aikaansa. Aloittelevalle somemarkkinoinnin parissa työskentelevälle annan neuvoksi, että kannattaa ensiksi omaksua ja opetella yksi kanava kunnolla. Sisältöjä ei kannata jaella kaikkiin somekanaviin yhtäaikaa, vaan keskittyä näistä kohdeyleisön kannalta olennaisimpaan. Näin opit myös analysoimaan ja mittaamaan tuloksia paremmin, kun fokus on selkeästi yhdessä kanavassa.

Käytettävien kanavien roolit vaihtelevat hieman keskenään ja tämä tulee huomioida silloin, kun mietitään yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisinta kanavaa. Pilvipalveluja myyvien yritysten tavoitteena on todennäköisimmin saavuttaa palvelusta kiinnostuneet B2B- päättäjät omassa verkostossa. Verkoston kasvattaminen Linkedinissä osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin, jakamalla alaa koskevia mielenkiintoisia artikkeleita tai tuomalla omaa asiantuntijuutta esiin mahdollistavat näkyvyyden lisäämisen tehokkaalla tavalla. Pääsääntöisesti kuluttajapuolelle tuotteitaan myyvän huonekaluyrityksen on puolestaan kannattavampaa keskittyä brändin visuaalisen ilmeen korostamiseen tyylikkäiden kuvien ja videoiden avulla. Kanavaksi valikoituu todennäköisesti tällöin Facebook tai Instagram, jotka mahdollistavat kohderyhmän huomion kiinnittämisen tyylikkäillä sisällöillä. 

Tarkoituksenmukaisuus ja luovuus voidaan yhdistää

Ensimmäisessä kappaleessa väitin, että läsnäolo sosiaalisessa mediassa on nykyään yrityksille välttämättömyys.

Valehtelin.

Läsnäolo somekanavissa on perusteltua niin kauan, kun myös tärkein eli kohdeasiakkaasi löytyvät sieltä ja kanaviin tuotettava sisältö palvelee liiketoiminnan tavoitteita. Kaikilla aloilla näin ei välttämättä ole ja tällöin somekanavien ylläpidolla ei saavuteta erillistä lisäarvoa. Se, että muutkin toimijat ovat somessa ei tee siitä automaattisesti kannattavaa yrityksesi kannalta.

Sisältöjen tarkoituksenmukaisuus ja yhteys liiketoiminnan tavoitteisiin on hyvä pitää kirkkaana mielessä, kun sosiaalisen median strategiaa luodaan. Tee etukäteen julkaisukalenteri, missä suunnittelet kanavia koskevien sisältöjen teemat tulevaisuuden varalle. Hyvä sisältöjen suunnittelun aikajänne on noin kolme kuukautta eteenpäin. Koska tilanne markkinoilla saattaa muuttua nopeasti tulee julkaisukalenterin olla myös joustava: akuutit sisällöt ajavat aina vähemmän tärkeiden julkaisujen ohi. 

Kuinka luovuuden kanssa sitten menetellään? Luovaa hulluutta ei sisältöjen tekemisessä tule missään nimessä unohtaa! Parhaiten massasta nousevatkin esiin muista erottuvat julkaisut, joiden tekemiseen on käytetty aikaa ja mielikuvitusta. Pyydän sinua lopuksi miettimään seuraamaasi oman alan merkittävää vaikuttajaa, jonka päivitykset keräävät sosiaalisessa mediassa jatkuvasti suuria näyttökertoja ja saavat aikaan keskustelua. Onko vaikuttaja onnistunut viimeisessä sisällössään yhdistämään asiantuntijuuden, mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen ja tehnyt sen huomiota herättävällä tavalla? Vastaus on todennäköisesti kyllä.